Mitä pidempään Venäjän ”sotilaallinen erikoisoperaatio” Ukrainassa junnaa paikoillaan, sitä todennäköisemmältä näyttää, että tätä jäätynyttä konfliktia on kuumennettu (vale)pandemialla aloitetun, maailmantalouden ja kansainvälisen poliittisen järjestelmän ”uudelleenkäynnistyksen” edistämiseksi.

Voisiko Putin olla mukana länttä hallitsevan eliitin juonessa, eikä vastakkainasettelu olisikaan totta? Joidenkin toisinajattelijoiden mielestä asia on juuri näin, niin uskomattomalta kuin se saattaa kuulostaakin. Yritän avata tätä näkökulmaa hieman tarkemmin.

Jos kyseessä on jälleen uusi vaihe keskuspankkikabaalin hätästrategioiden sarjassa, silloin Ukrainan operaatio antoi lännelle tekosyyn asettaa Venäjälle uusia pakotteita, joiden perimmäinen tarkoitus on ajaa energian hinnat kattoon lännessä ja jatkaa korona-ajan poikkeusoloissa kiihdytettyä ”vanhan normaalin” alasajoa, yhä uusilla konkurssiaalloilla ja varallisuudensiirroilla.

Tämän ajatuskulun mukaan, ”kapitalismin nollaus” vaatii sellaisten olosuhteiden luomista, joiden keskellä psykologisilla operaatioilla väsytetyt ja epätoivoiset massat hyväksyisivät globalistien ratkaisut kriisiaikojen monien umpisolmujen avaamiseksi. Pankit eivät sentään ole vielä kaatuneet, vaikka tätäkin skenaariota on harjoiteltu simulaatiolla, kuten pandemiaakin.

Tätä teoriaa tukisi toki se, että myös Putin ja hänen hallituksensa ovat harjoittaneet kaikkia samoja ”koronakriisin” rajoitus- ja rokoteoperaatioita, kuten Kiinan ja länsimaidenkin hallitukset. Kaikki osapuolet toteuttavat myös ylikansallisten instituutioiden, kuten YK:n ja Maailman terveysjärjestön ohjeita ja agendoja.

Tästä perspektiivistä tarkasteltuna, olemme nyt siinä vaiheessa käsikirjoitusta, että Ukraina on tehnyt vastahyökkäyksiä. Ainakin Nato-lännen tuella, ukrainalaiset ovat infosodan etulinjassa, keksien makaabereja tarinoita venäläisten oletetusta raakuudesta.

Joka tapauksessa, lännen globalistit haluavat, että sota jatkuisi vielä pitkään, mutta heidän on saatava länsimaiden väestöt innostumaan Ukrainasta yhä uudelleen – varsinkin jos kansalaiset joutuvat tänä talvena maksamaan törkeitä summia sähkölaskujen ja alati kallistuvien elintarvikkeiden muodossa.

Aívan kuten Yhdysvaltojen aloittamissa Vietnamin, Irakin ja Afganistanin sodissa, jotka käynnistettiin valheellisilla narratiiveilla, myös Ukrainan konflikti on luonut sopivasti syyn massiivisille sotilasbudjeteille ja aseteollisuuden voitoille, rahanpesusta ja muista rikoksista puhumattakaan. Sopii kysyä, minne Zelenskyin hallinnolle syydetyt tukimiljardit lopulta päätyvät?

Päätellen yhä esillä olevista Ukrainan lipuista poliitikkojen rintapielissä, kansalaisten sosiaalisen median profiileissa ja jopa eri maiden rakennuksissa, sanoisin, että jos kyseessä on finanssipiirien luoma harhautus, se toimii ja enemmistö menee taas halpaan. Koronarokotteista kieltäytyneiden syrjinnästä on siirrytty sujuvasti venäläisten syrjintään. Historia tuntuu toistavan itseään.

”Kaikki ovat mukana samassa juonessa”-teoriassa riittää myös heikkoja kohtia. Voi kysyä, miksi Putin olisi valmis tekemään Venäjästä paariavaltion ja ottamaan länsimaiden vihat niskoilleen, ellei hän yrittäisi toteuttaa omaa suunnitelmaansa, joka pitkällä tähtäimellä parantaisi Venäjän asemaa? Eikö hän haluaisi jäädä historiaan ennemmin uuden järjestyksen arkkitehtinä, kuin pääomapiirien näytelmän pahiksen roolia esittäen?

Itse näkisin, että eri tahoilla on omat suunnitelmansa ja joissakin kohdin ne saattavat käydä yksiin. Länttä hallitseva eliitti on tukenut eri valtioiden johtajia ja kääntynyt myöhemmin heitä vastaan. Rahavallan maailmassa, eri maiden valtaklikeille on tärkeää pysyä mukana kehityksessä, eikä kaikkia detaljeja koskaan paljasteta tavalliselle kansalle.

Putin on luultavasti aloittanut uransa eliitin hyväksynnällä ja rakentanut sitten omat verkostonsa. Joissakin asioissa hän ajaa omia ja Venäjän intressejä, mutta hänelle ei näytä tuottavan vaikeuksia edistää myös ylikansallisia agendoja. Vallan ylimmällä tasolla ovat kuitenkin muut tahot kuin poliitikot.

Suurlama häämöttää kaiken aikaa taustalla. Eskaloituuko Ukrainan konflikti vielä uudeksi maailmansodaksi, joka jälleen runtelisi Eurooppaa? ”Kaikki sodat ovat pankkiirien sotia” saattaa kuulostaa kliseeltä, mutta ”suurta uudelleenkäynnistystä” ajavat äärikapitalistit yhtiöineen näyttävät hyötyvän tästäkin konfliktista.

Tällaisia väitteitä ei tietenkään voi lukea valta(vale)median julkaisuista, vaan niitä esitetään lähinnä vaihtoehtomedioissa ja sosiaalisen median alustoilla. Vaikka ne olisi helppo leimata foliohattuiluksi, ehkä niissä on kuitenkin hiven totuutta mukana?

”Uuden normaalin” maailmassa näytämme siirtyvän kriisistä kriisiin, ilman hengähdystaukoja. Jatketaanko ”poikkeusoloja”, kunnes vanha järjestelmä on ajettu enemmän tai vähemmän hallitusti alas ja perusta laskettu uudelle moninapaiselle maailmanjärjestykselle?

Entinen Englannin keskuspankin pääjohtaja Mark Carney puhui jo vuonna 2019 moninapaisen talousjärjestelmän tuomista mahdollisuuksista. Varainhoitoyhtiö BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink on todennut, että Ukrainan konflikti horjuttaa entisenlaista globalisaatiokehitystä, mutta ”voi kiihdyttää digitaalisten valuuttojen käyttöönottoa”.

Näin ollen, jonkinlainen konsensus tulevaisuuden suunnasta saattaa vallita osapuolten välillä, idän ja lännen ulkopoliittisista erimielisyyksistä ja valtataisteluista huolimatta.