Tuhottu pato ja propagandavyöry

Venäjän hallitsemalla Hersonin alueella tiistaina aamuyöstä tapahtuneen padon sortumisen jälkeen, länsimaiset tiedotusvälineet riensivät välittömästi vahvistamaan Kiovan hallinnon väitteet Venäjän syyllisyydestä tähänkin tuhotyöhön. Jättimäisen Kahovkan vesivoimalan pato räjähti näyttävästi ja sen valtava vesivarasto alkoi tulvia kaupunkeihin ja kyliin. Läheistä Novaja Kahovkan kaupunkia, jossa on 45 000 asukasta, evakuoidaan. Ilmakuvat tulvasta osoittavat, että kyseessä on katastrofi, jolla…

Kriisikapitalismin kieroutunut logiikka – Pandemiasta sodankäyntiin ja digirahaan

”Ehkä paras tapa ymmärtää uuden normaalin merkitys on kuvata sitä peruuttamattomana paradigman muutoksena kohti kriisikapitalismia”, kirjoittaa Fabio Vighi. Nykypäivän kapitalismi ei näet enää tarvitse kriisejä kasvukykynsä vahvistamiseen, ”vaan peittääkseen kroonisen kyvyttömyytensä”. ”Kriisin” episteeminen tehtävä on siis muuttunut. ”Aiemmin se johti uuteen taloussykliin, mutta nykyään kriisi helpottaa sosioekonomisen rappeutumisen aggressiivista hallintaa”, Vighi selittää. Tänä päivänä, ”äärimmilleen…

Aleksandr Dugin ja Ukrainan erikoisoperaation geopolitiikka

”Geopolitiikka rakentuu merivaltojen (talassokratioiden) ja maavaltojen (tellurokratioiden) välisen ikuisen vastakkainasettelun tarkasteluun”, sanoo Aleksandr Dugin. Antiikin aikana nämä lähtökohdat ilmenivät elävästi ”maalla sijaitsevan Spartan ja satamassa sijaitsevan Ateenan, sekä maalla sijaitsevan Rooman ja merellisen Karthagon välisissä vastakkainasetteluissa”. ”Nämä kaksi sivilisaatiota eroavat toisistaan paitsi strategisesti ja maantieteellisesti, myös pääsuuntautuneisuudeltaan”, Dugin selittää. Maavallan imperiumi perustuu ”hengen sivilisaatioon”, ”pyhään…