Vladimir Putin hahmotteli näkemyksensä Venäjän ja maailman tulevaisuudesta Pietarin talousfoorumissa pitämässään puheessa, joka julisti Amerikka-keskeisen ”yksinapaisen maailman” loppua.

Venäjällä ei ole paluuta takaisin entiseen, joten Putin voi ainakin kylmästi todeta tosiasiat. Joidenkin mielestä ”vallankumous lännen globaalia diktatuuria vastaan” on alkanut. Putin ei ole yksin, Kiina on jo hänen takanaan ja monet muut maat seuraavat pian perässä. Ellei nollasummalänsi muuta tapojaan, se jätetään syrjäiseksi saarekkeeksi uuden järjestyksen ulkopuolelle.

”Kun Yhdysvallat julisti voittaneensa kylmän sodan, amerikkalaiset nimesivät itsensä ’Jumalan edustajiksi maan päällä’, joilla ei ole mitään velvoitteita, vain pyhiksi julistettuja intressejä”, Putin arvosteli Washingtonin eliittiä. Hänen mukaansa sittemmin on syntynyt ”uusia valtakeskuksia, joilla on oikeus suojella omia järjestelmiään, talousmallejaan ja suvereniteettiään”.

Nämä ”todella vallankumoukselliset, tektoniset muutokset geopolitiikassa, globaalissa taloudessa, teknologian alalla ja koko kansainvälisten suhteiden järjestelmässä” ovat ”perustavanlaatuisia, mullistavia ja vääjäämättömiä”, Putin väitti.

Olisi virhe ajatella, että myrskyisten muutosten aikojen jälkeen asiat palaisivat entiselleen. ”Näin ei tule tapahtumaan”, Venäjän päämies vakuutti.

Kun Yhdysvallat ja sen liittolaiset käynnistivät kampanjan Venäjän eristämiseksi Ukrainan konfliktin vuoksi, ne toivoivat kaatavansa Venäjän talouden ja koko yhteiskunnan. Pakotteet ovat sen sijaan koituneet tappioksi asettajilleen, pahentaneet sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, nostaneet elintarvikkeiden, sähkön ja polttoaineen hintoja ja heikentäneet elämänlaatua kaikkialla lännessä, mutta erityisesti Euroopassa.

Putin katsoo lännen valtaeliitin ”elävän harhaisena menneisyydessä”. ”He kieltäytyvät huomaamasta itsestään selviä asioita ja takertuvat itsepäisesti menneisyyden varjoihin. He näyttävät esimerkiksi uskovan, että lännen ylivalta maailmanpolitiikassa ja -taloudessa on muuttumaton, ikuinen arvo. Mikään ei kestä ikuisesti.”

Länsivaltoihin vaikuttavat edelleen vallanpitäjien luutuneet käsitykset: he pitävät muita maita ”takapajuloina tai takapihanaan”. ”He kohtelevat niitä edelleen kuin siirtomaita ja siellä asuvia ihmisiä kuin toisen luokan kansalaisia”, Putin tylytti.

EU:sta Putinilla oli myös selkeä näkemys: ”Euroopan unioni on menettänyt täysin poliittisen itsemääräämisoikeutensa ja sen byrokraattinen eliitti tanssii jonkun muun pillin tahtiin ja hyväksyy kaiken, mitä heille ylhäältä käsketään, mikä aiheuttaa vahinkoa heidän omalle väestölleen ja taloudelleen.”

Hän lisäsi, että eurokansalaiset joutuvat maksamaan kovan hinnan ”todellisuudesta irtautuneista ja terveen järjen vastaisista päätöksistä”, sillä pelkästään pakotteista aiheutuvien suorien tappioiden vuoksi EU voi menettää ”yli 400 miljardia dollaria vuodessa”.

Venäjän syyttäminen energian korkeista hinnoista ja inflaatiosta on Putinista ”typerää”, Venäjä ei ole niin etevä maailmantalouden manipuloija. Länsi voi syyttää asioiden tilasta vain itseään; hänen mielestään niin sanotut G7-maat ovat ”systemaattisesti ajaneet maailman valtavaan globaaliin kriisiin”.

Venäjän johtajan mukaan EU:n ”sokea usko uusiutuviin energialähteisiin” ja luopuminen Venäjän kanssa tehdyistä pitkäaikaisista maakaasusopimuksista johtivat energian hinnan nousuun viime vuonna. Samaan aikaan sekä Yhdysvallat että EU jatkoivat mieletöntä dollareiden ja eurojen painattamista.

Putinin mukaan EU:n ja Yhdysvaltojen johtajien harjoittama politiikka ”kärjistää eriarvoisuutta ja polarisaatiota yhteiskunnissa, ei vain hyvinvoinnin, vaan myös eri ryhmien arvojen ja suuntautumisen osalta”.

”Tällainen irrottautuminen todellisuudesta ja yhteiskunnan vaatimuksista johtaa väistämättä populismin nousuun ja ääriliikkeiden kasvuun, vakaviin sosiaalisiin ja taloudellisiin muutoksiin, rappioon ja eliitin vaihtumiseen Euroopassa”, Venäjän johtaja visioi mantereen tulevaisuutta.

Putin huomautti, että Yhdysvaltojen ja EU:n Venäjää vastaan asettamat pakotteet – erityisesti lannoitteiden ja viljan viennin osalta – ovat yksi syy maailman kasvavaan ruokaturvattomuuteen. Jos maailman köyhimmissä maissa on pian nälänhätä, ”se on täysin Yhdysvaltojen hallinnon ja Euroopan byrokratian syytä”.

Elintarvikehuollon ongelmat ovat syntyneet viime vuosina – eivät viime kuukausien aikana – johtuen ”niiden tahojen lyhytnäköisistä toimista, jotka ovat tottuneet ratkaisemaan omat ongelmansa muiden kustannuksella” ja vääristämään kauppavirtoja painamalla rahaa eräänlaisessa ”saalistavassa siirtomaapolitiikassa”, Putin kuittasi.

Päättäessään 73 minuutin mittaisen puheensa Putin sanoi olevan ”ilmeistä”, että ”vahvat ja suvereenit valtiot” tulevat asettamaan ”uuden globaalin järjestyksen” säännöt. Tämä heijastaa ajatusta muotoutumassa olevasta blokkien maailmasta, jota eri vallat etupiireineen hallitsevat.

Vaikka Putin, Kiinan Xi ja eräät muut vaikuttavat lännen monopolikapitalisteja mieluisimmilta johtohahmoilta, mitäpä jos leikkisin paholaisen asianajajaa ja esittäisin lopuksi muutaman epämiellyttävän kysymyksen.

Mitä ”yksinapaisen maailman loppu” todella tarkoittaa, jos kaikki suuret ja pienet vallat kuitenkin jatkavat dystooppiseen teknokratiaan johtavan kriisikäsikirjoituksen noudattamista, kokeellisten pandemiarokotteiden jakelua ja ajavat siirtymää digitaaliseen valuuttaan, robotiikkaan ja tekoälyteknologiaan?

Elämmekö tulevaisuudessa – pahimpien skenaarioiden mukaisesti – älykaupunkien pienissä kammioissa, ötököitä syöden, omistamatta mitään, vai voisimmeko astua niukkuuden jälkeiseen, ”täysin automatisoidun luksuskommunismin” maailmaan?

En hevillä usko utopioihin, sillä nykyinen valtaeliitti ei tunnu haluavan jakaa yhtikäs mitään, vaan toistaa ainoastaan YK:n jargonia ”hiilijalanjäljen” (eli viime kädessä ihmisten määrän) pienentämisestä. Vaikuttaisiko globaalin vallan uusjako tähän asiaan, vai jatkuuko viime vuosien ”uusi normaali” myös näennäisen moninapaisessa maailmassa?