Venäläisyyden ystävien – russofiilien – kansainvälinen liike on perustettu eilen Moskovassa. Perustamiskokoukseen osallistui edustajia neljästäkymmenestä eri maasta. Liikkeen johtoon valittiin bulgarialainen poliitikko Nikolai Malinov.

Malinovin mukaan vastaperustetulla järjestöllä on paljon suunnitelmia, kuten järjestää festivaaleja, tapahtumia ja kilpailuja. Russofiililiike aikoo tehdä työtä myös historiallisten muistomerkkien säilyttämiseksi, sekä perustaa tieteellisen instituutin ”russofobian torjumista varten”.

Liikkeen perustamiskokous järjestettiin aikana, jolloin länsimaat yrittävät lakkauttaa venäläistä kulttuuria ja esittää Venäjän vain negatiivisessa valossa. Kokouksen tavoitteena oli osoittaa, että ihmiset ympäri maailmaa suhtautuvat myötämielisesti Venäjään, ovat tietoisia venäläisen sivilisaation roolista historiassa ja tukevat jopa Moskovan politiikkaa.

Liike on, Vladimir Putinin onnittelusähkeen sanoin, ”tervetullut vastine lännen hysteeriselle Venäjä-vihalle”. Valtamedian vääristelevästä ja yksipuolisesta uutisoinnista huolimatta, Suomessakin on yhä paljon ihmisiä, jotka arvostavat Venäjää ja ovat kiinnostuneita ”venäläisestä maailmasta” – kuka tietää, ehkä liike ulottuu vielä joskus tännekin?

Filosofi Aleksandr Dugin kommentoi tarvetta saattaa samanhenkiset ihmiset yhteen:
”Tämä on Venäjän-vihan aikaa, mutta se ei ole kaikkien yhteinen kanta, vaan ainoastaan liberaalin ja globalistisen eliitin kanta. He lietsovat Venäjän-vihan tulta, ja vaikka tämä tuli on hyvin voimakas, rakkaus on vahvempi, ja rakkaus voittaa kaiken.”

Liikkeen perustamiskokoontumisessa oli läsnä myös ulkoministeri Sergei Lavrov, joka arveli, että ”länsimaat käynnistävät varmasti laajan mustamaalauskampanjan kansainvälisen russofiililiikkeen kannattajia vastaan”.

Venäläinen huippudiplomaatti korosti, että on tärkeää ”pysyä uskollisena ja sitoutuneena kansojen välisen ystävyyden parhaille kansainvälisille perinteille”. Nyt kannattaisi ”ylläpitää hyviä naapuruussuhteita ja toteuttaa yhteisiä hankkeita molemminpuoliseksi hyödyksi”.

Liikkeen julkilausumaluonnoksen mukaan tarkoituksena on ”levittää luotettavaa tietoa Venäjästä ja vahvistaa kansalaisdiplomatiaa moninapaisen maailman puolustamiseksi”. Suomalaismedioissa liikettä on jo luonnehdittu ”oudoksi foorumiksi” ja ”Venäjän hallinnon ideoimaksi propagandayritykseksi”.

Maailmanjärjestyksen muuttuessa, vuoropuhelun uudistaminen ja suhteiden palauttaminen Venäjään olisi tärkeää. Koska poliittinen euroeliitti ei sellaiseen tällä hetkellä kykene, jää suhteiden ylläpito kansalaisten varaan. Anglofiileiltä ja Amerikan ihannoijilta voisi kysyä, miksei yhtä lailla mielenkiintoisesta Venäjästä saisi olla kiinnostunut?