”Kiinan menestyksekäs kehitys osoittaa, että on olemassa toinenkin tapa nykyaikaistua”, presidentti Xi Jinping sanoi puhuessaan huippuvirkamiehilleen tällä viikolla. Kiina on hylännyt ”länsimaistumisen” tarpeen ja siitä huolimatta kaksinkertaistanut tavoitteensa, jotka koskevat ”omavaraisuutta” ja ”sosiaalista oikeudenmukaisuutta”.

Kiinan on työskenneltävä ”kapitalismia tehokkaamman modernisaatiopolun luomiseksi”, Xi totesi. ”Innovaatiot” on asetettava merkittävään asemaan kansallisessa kokonaiskehityksessä; myös ”tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden” välille on saatava ”parempi tasapaino”, Xi esitti.

Kommentit vahvistavat Xin lupausta omavaraisuudesta avainteknologioiden alalla ja korostavat myös hänen pyrkimyksiään vähentää eriarvoisuutta, osana ”yhteisen vaurauden” tavoittelua.

Samaan aikaan, Kiina joutuu kilpailuasetelmaan Yhdysvaltojen kanssa; maiden väliset jännitteet ovat viime aikoina entisestään kärjistyneet. Presidentti Joe Biden on puolestaan vakuuttunut, että Yhdysvallat on vahvistanut asemiaan globaalissa kilpailussa, eikä ”yksikään maailman johtaja haluaisi vaihtaa paikkaa Kiinan presidentin kanssa”.

Xin Kiinalla on kuitenkin omat valttinsa hihassa. Sosialismi kiinalaisilla ominaispiirteillä haastaa lännen riistokapitalismin mallin ja saattaa onnistuessaan herättää kiinnostusta myös Aasian ulkopuolella. Kansalliselta pohjalta kehittyminen ei vaadikaan alistumista angloamerikkalaisten oikkuihin.

Kiinan edistyminen eri aloilla murtaa myytin siitä, että nykyaikaistuminen vaatisi länsimaistumista. Kiinan johtaja on vakuuttunut, että ”kiinalaistyylinen modernisaatio on toteutettavissa ja oikea tie vahvan valtion rakentamiseen ja kansakunnan uudelleen heräämiseen”.

Xi varoitti myös ”riskeistä ja haasteista” ja sanoi, että on ”välttämätöntä olla tietoisempi mahdollisista vaaroista, pysyä valmiina vastaamaan haasteisiin ja olla aina rohkea ja taistelukykyinen”. Lännen hegemonistien poliittiset ja taloudelliset peliliikkeet on varmasti ennakoitu ja huomioitu Pekingissä.

Tämän viikkoiset huomautukset olivat esimerkki poliittisista puheista, joita Xi on pitänyt sen jälkeen, kun hän varmisti kolmannen kautensa puoluejohdossa viime vuoden lokakuussa. Puheissaan hän esittelee kauaskantoista visiotaan sekä Kiinaa että kommunistista puoluetta varten.

Sen lisäksi, että Xi kehotti lisäämään ponnisteluja talouden vauhdittamiseksi korona-ajan jälkeen, hän avasi maan ylimmälle johdolle Kiinan tulevaa suuntaa. Hallinto valmistautuu vajaan kuukauden kuluttua Pekingissä alkavaan parlamenttikokoukseen, jossa se esittelee suunnitelmansa siitä, miten Kiina voi päästä yli viime vuoden häiriöistä ja palauttaa talouden kasvuun.

Kiinan hyvinvointia luova, kansallinen kehityskulku, perustuu filosofi Kungfutsen yhteisen hyvän viisauteen, sekä marxilaiseen näkemykseen, jota Xin johtama politbyroo toteuttaa käytännössä. Olisiko esimerkiksi eurooppalaisen vasemmiston aika radikaalisti uudistua, hylätä liberalismi onttoine arvopohjineen ja ottaa ideologista mallia Kiinasta?