Ulkopoliittinen instituutti, angloamerikkalaista hegemoniaa ja poliittista lännettymistä Suomessa edistävä propagandalaitos, käynnistää vuoden 2023 alussa uuden Kiinaan keskittyvän tutkimuskeskuksen.

Globaalin järjestyksen ja Kiinan tutkimuskeskus (englanniksi ”naru”, eli Center on Global Orders and China, CORD), tulee tarkastelemaan ”Kiinan vahvistunutta asemaa maailmassa kansainvälisten suhteiden ja poliittisen talouden näkökulmista”. Epäilemättä atlanttiset painotukset tulevat näkyviin, kunhan keskuksen edustajat pääsevät esiintymään julkisuudessa.

Keskus väittää tavoitteekseen ”korkeatasoisen tutkimuksen” tekemisen ”Kiinan kasvavasta kansainvälisestä roolista ja sen vaikutuksista globaaliin järjestykseen eri politiikkalohkoilla”. Odotettavissa on siis analyysiä siitä, kuinka Kiina uhkaa lännen peukaloitujen sääntöjen järjestystä.

Keskuksessa tutkitaan lisäksi Kiinan ”ulkopolitiikan sisäisiä vaikuttimia”, mikä tarkoittaa, että tulemme pian kuulemaan suomen kielellä Nato-lännen infosotalaitosten kokoamia satuja ja tarinoita Kiinan salakavalasta yrityksestä valloittaa koko maailma.

Keskuksen tuottama tieto on kuulemma ”poliittisen päätöksenteon kannalta oleellista”. Suomalaispoliitikot, pääministeri Sanna Marinin johdolla, ovat jo julkisesti esittäneet hyvin kärkeviä kantoja Kiinaan ja sama linja tulee varmasti vain voimistumaan ensi vuonna.

Kuten on tehty muissakin Yhdysvaltojen komentoon alistetuissa maissa, myös Suomen eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten Kiina-tutkijat, sekä valtionhallinnon Kiina-asiantuntijat, on luultavasti jo valjastettu mukaan suurvaltakilvan länsirintamaan.

Tästä joukosta erottuva poikkeus, kapinallinen akateemikko Thorsten J. Pattberg, on paljastanut, että jokaisen ”Kiinan opiskelijan” akateemisen koulutuksen aikana, tai pian sen jälkeen, koittaa hetki, jolloin hän törmää ”länsimaisiin Kiinan-vastaisiin valtiollisen turvallisuuden agentteihin”.

Lännen tiedusteluväki tekee kohteestaan täydellisen taustatutkimuksen ja esittää sitten yksinkertaisen tarjouksen: ”Joko tuotat Kiinan-vastaista sisältöä, tai sinut leimataan demokratian vastustajaksi ja vapauden viholliseksi, petturiksi. Siinä tapauksessa, et enää koskaan löydä töitä lännestä”, Pattberg kertoo, perustaen väitteensä omiin karvaisiin kokemuksiinsa.

Länsimainen Kiinan-tutkija ei saa suhtautua Kiinaan sympatisoivasti, tai edes neutraalisti, vaan häneltä odotetaan vain kriittistä katsantoa; Kiinan tarkastelu toteutetaan vihamielisen, länsikeskeisen prisman läpi. Virallinen ”Kiina-tutkimus” on siis vain yksi sodankäynnin väline Kiinan kansallisten intressien – poliittisten ja taloudellisten pyrkimysten – sabotoimiseksi.

Ulkopoliittisen instituutin uuden alaorganisaation ryhtyessä tuottamaan ”tutkimustietoaan” Kiinasta, on varmaa, että materiaali tulee tukemaan Yhdysvaltojen ulkopoliittisia päämääriä Kiinan-vastaisessa hybridisodassa.