”Tilanne maailmassa muuttuu dynaamisesti ja moninapaisen maailmanjärjestyksen ääriviivat ovat muotoutumassa. Yhä useammat maat ja kansat valitsevat vapaan ja suvereenin kehityksen tien, joka perustuu niiden omaan identiteettiin, perinteisiin ja arvoihin”, aloitti Venäjän presidentti Vladimir Putin puheensa tiistaina Moskovan kansainvälisessä turvallisuuskonferenssissa.

Venäjän päämies sanoi suoraan, että ”länsimainen globalistinen eliitti vastustaa näitä objektiivisia prosesseja, provosoi kaaosta, lietsoo pitkäaikaisia ja uusia konflikteja ja harjoittaa niin sanottua eristämispolitiikkaa, joka itse asiassa merkitsee kaikkien suvereenien kehitysvaihtoehtojen kumoamista”.

Putinin mukaan länttä hallitseva eliitti ”tekee kaikkensa pitääkseen kiinni hegemoniasta ja vallasta, joka on liukumassa pois heidän käsistään”. Lännen rahavallan ”uuskolonialistisen järjestyksen” jatkuminen merkitsisi ”pysähtyneisyyttä muulle maailmalle ja koko sivilisaatiolle”, ”obskurantismia, kieltämisen kulttuuria ja uusliberalistista totalitarismia”, Venäjän presidentti eritteli.

Epäilemättä länsi käyttää nyt epätoivoisena kaikkia keinoja. Yhdysvallat ja sen vasallit puuttuvat Putinin mielestä ”törkeästi suvereenien valtioiden sisäisiin asioihin järjestämällä provokaatioita, vallankaappauksia tai lietsomalla sisällissotia”. ”Uhkailulla, kiristyksellä ja painostuksella” ne ”yrittävät pakottaa itsenäiset valtiot alistumaan niiden tahtoon ja noudattamaan niille vieraita sääntöjä”.

Tällä kaikella on vain yksi päämäärä: säilyttää vuosisatoja vanha malli ja niiden tahojen maailmanherruus, jotka ovat jo siirtäneet miltei kaiken omaisuuden itselleen. Putin toteaa, että tässä vaiheessa ”tämä malli voidaan säilyttää vain väkisin”.

Tämän vuoksi niin kutsuttu kollektiivinen länsi heikentää tarkoituksellisesti Euroopan turvallisuusjärjestelmää, Nato hiipii itään ja laajentaa sotilaallista infrastruktuuriaan. Tätä perustellaan tekopyhästi tarpeella vahvistaa Euroopan turvallisuutta, mutta todellisuudessa tapahtuu juuri päinvastoin. Tietyt tahot tuntuvat olevan jälleen valmiit uhraamaan koko Euroopan suursodan alttarilla.

Lännen vallanpitäjät tarvitsevat konflikteja säilyttääkseen hegemoniansa, minkä takia nyt ajetaan myös Venäjän-vastaista hanketta. ”Tästä syystä he ovat määränneet Ukrainan kansan käytettäväksi tykinruokana”, Putin latasi.

Ukrainan konfliktia yritetään pitkittää. ”Yhdysvallat toimii samalla tavalla muuallakin ja lietsoo konfliktipotentiaalia Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Yhdysvallat on hiljattain yrittänyt lietsoa ongelmia myös Aasian ja Tyynenmeren alueella”, Putin sanoi, Taiwanin tapauksen mainiten.

Putinista on selvää, että ”näillä toimilla länsimainen globalistinen eliitti yrittää muun muassa kääntää omien kansalaistensa huomion pois kiireellisistä sosioekonomisista ongelmista, kuten elintason romahtamisesta, työttömyydestä, köyhyydestä ja deindustrialisaatiosta”.

Kollektiivisen lännen vallanpitäjät ”haluavat siirtää syyn omista epäonnistumisistaan muille maille, nimittäin Venäjälle ja Kiinalle, jotka puolustavat omaa näkökulmaansa ja suunnittelevat suvereenia kehityspolitiikkaa, alistumatta ylikansallisten eliittien määräyksiin”.

”On selvää, että jännitteitä voidaan vähentää maailmassa, sotilaallis-poliittiset uhat ja riskit voidaan voittaa, maiden välistä luottamusta parantaa ja niiden kestävä kehitys varmistaa vain vahvistamalla radikaalisti nykyistä moninapaisen maailman järjestelmää”, Putin kertasi käsityksiään.

Putin toisti puheessaan, että ”yksinapaisen maailman aikakausi” on jäämässä menneisyyteen. Riippumatta siitä, kuinka voimakkaasti nykyisen globalistisen mallin edunsaajat pitävät kiinni totutusta tilanteesta, se on ”tuhoon tuomittu”. ”Historialliset geopoliittiset muutokset ovat menossa aivan toiseen suuntaan”, Venäjän presidentti vihjasi.

Putinin visioima ”moninapainen maailma”, perustuu ”kansainväliseen oikeuteen ja oikeudenmukaisempiin suhteisiin”, avaten samalla ”uusia mahdollisuuksia torjua yhteisiä uhkia, kuten alueellisia konflikteja ja joukkotuhoaseiden leviämistä, terrorismia ja tietoverkkorikollisuutta”.

Suuressa maailmassa Putinin sanoihin kiinnitetään huomiota, mutta kuunteliko kukaan Euroopassa? Kuka eurojohtajista pyörtäisi päänsä ja ryhtyisi ensimmäisenä rakentamaan sovintoa Moskovan kanssa, Washingtonin määräyksistä piittaamatta?

Nato-kuplassa elävän Suomen poliittinen johto ja enemmistö eduskunnan kansanedustajista, vaikuttavat ainakin täysin kykenemättömiltä ymmärtämään virheitään ja näkemään, mihin venäläisvastainen politiikka johtaa. Tätä hybrisvaihetta tullaan varmasti vielä katumaan.

Amerikkalainen politiikan veteraani Henry Kissinger onkin jo varoittavaan sävyyn todennut Yhdysvaltojen johtaman lännen olevan ”sodan partaalla Venäjän ja Kiinan kanssa asioista, jotka olemme osittain itse luoneet, ilman minkäänlaista käsitystä siitä, miten tämä päättyy tai mihin sen pitäisi johtaa”.