Kiitos Pelosin provosoivan vierailun, Kiinan Taiwanin asioiden virasto ja tiedotustoimisto julkaisi keskiviikkona uuden valkoisen kirjan, Taiwanin kysymys ja Kiinan yhdistyminen uudella aikakaudella, joka vahvistaa Pekingin sitoutumisen rauhanomaiseen jälleenyhdistymiseen, mutta myös sen valmiuden käyttää voimaa, mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi.

Kyseessä on Kiinan kolmas Taiwanin kysymystä käsittelevä valkoinen kirja vuosina 1993 ja 2000 julkaistujen dokumenttien jälkeen. Se on historiallinen asiakirja, joka on julkaistu erityisenä ajankohtana, osoittamaan suuntaa. Valkoisen kirjan julkistaminen juuri nyt on myös varoitus Taiwanin viranomaisille ja ulkoisille voimille.

Aivan kuten Venäjä on tehnyt vaatimuksissaan rauhan palauttamiseksi Ukrainaan sen jälkeen, kun se oli provosoitu aloittamaan sotilasoperaationsa, myös Kiina on terävöittänyt kantaansa lännen uhittelun edessä. Taiwanin ympäristössä on järjestetty sotaharjoituksia ja yhdistymisasia on ollut laajasti esillä kiinalaismedioissa ja keskusteluissa.

Merkille pantavaa on, että Peking on poistanut tästä uusimmasta asiaa koskevasta poliittisesta asiakirjastaan tarjouksen olla sijoittamatta sotilashenkilöstöä Taiwaniin jälleenyhdistymisen tapahtuessa.

Kiina pitää yhä, mielestäni ehkä turhaankin, ’yksi maa, kaksi järjestelmää’ -mallin pöydällä, mutta monet sovittelutoimet, jotka sisältyivät aiempaan, vuonna 2000 julkaistuun asiakirjaan, mukaan lukien tarjous ’Taiwanin suuresta autonomiasta’, loistavat poissaolollaan uusimmassa versiossa.

Valkoisessa kirjassa esitetään kansainväliselle yhteisölle lukuisia historiallisia ja oikeudellisia tosiasioita, joiden avulla osoitetaan, ettei Taiwanin saari ole koskaan ollut oma valtionsa, vaan osa Kiinaa, eikä tätä tosiasiaa voida kyseenalaistaa tai muuttaa.

Washingtonin ilmiselvät pyrkimykset vaikuttaa Kiinan kehitykseen tukemalla Taiwanin separatistisia voimia, eivät valkoisen kirjan mukaan edistä saarelaisten hyvinvointia. Asiakirjassa todetaankin, että Peking on valmis ”luomaan laajan tilan rauhanomaiselle jälleenyhdistymiselle”, mutta se ei aio jättää tilaa ”separatistiselle toiminnalle missään muodossa”.

Jälleenyhdistymisen jälkeen Taiwanilla on laajemmat mahdollisuudet kehittyä; Taiwanin maanmiesten hyvinvointi luvataan taata ja ulkomaat voivat jatkaa taloudellisten ja kulttuurisuhteiden kehittämistä Taiwanin saaren ja manner-Kiinan kanssa.

Amerikkalaisten puuttuminen Kiinan sisäisiin asioihin luultavasti vain jouduttaa jälleenyhdistymisen toteutumista, tavalla tai toisella. Taiwanin salmen yleinen suuntaus kehittyy varmasti valkoisessa kirjassa hahmoteltujen ajatusten mukaisesti, osana historiallista prosessia, jossa Kiinan sivilisaatiovaltiosta tulee globaali suurvalta.