Suomessa puhutaan nyt päivästä toiseen Nato-jäsenyydestä. Kulissien takana on jo varmasti sovittu kuvioista, joilla tätä siirtoa yritetään toteuttaa. On puhuttu avoimista ovista, mutta myös kapeista aikaikkunoista. Suuret eduskuntapuolueet ovat asiassa samanmielisiä.

Yksipuolinen julkinen keskustelu toistaa enimmäkseen, kuinka Nato-yhteys ”parantaisi turvallisuutta”, mutta tosiasiassa Suomesta tulisi vihollismaaperää naapurin suuntaan. Venäjä tuskin katselisi vain vierestä, jos Suomen puolustusvoimista tulisi osa Naton infrastruktuuria.

Kyseessä olisi myös täysjäsenyys Yhdysvaltojen etupiirin sotakoneistossa, jonka tehtävänä on pitää Euroopan maat Saksasta lähtien alisteisina Washingtonille ja estää niiden ”euraasialaistuminen”, eli lähentyminen Venäjään.

Tulevaisuudessa Nato-maiden tehtäviin kuulunee myös osallistua Kiinaa vastaan suunnattuihin mittelöihin Etelä-Kiinan merellä sekä sotilaallisiin operaatioihin Afrikassa, jonne sekä Kiina että Venäjä ovat myös asettuneet.

Ei ole enää mikään uutinen, että poliittinen eliittimme oikealta vasemmalle on sitoutunut edistämään lännen intressejä Suomen kustannuksella. Nykyään pienikin viittaus ”neutraaliin asemaan” tai ”puolueettomuuteen”, saa innokkaat eurofederalistit ja atlantistit älähtämään, ettei Suomi ole EU:n jäsenmaana puolueeton, vaan ”osa Eurooppaa ja länttä”.

Ukrainan konflikti on saanut useat valtiot tarkistamaan omia turvallisuusstrategioitaan. Kaikki euromaatkaan eivät ole olleet halukkaita asettumaan Venäjää vastaan, vaikka Ukrainan puolesta ovatkin liputtaneet. Suomi on yksi niistä maista, joita on yllytetty arvioimaan uudelleen asemaansa, maksoi, mitä maksoi.

Nato-jäsenyyden hakeminen Suomen puolustuskyvyn vahvistamiseksi on tähän asti ollut kansalaisten enemmistön vastustama vaihtoehto. Mitä tällainen siirto merkitsisi alueelliselle vakaudelle? Venäjällä sitä pidettäisiin provokatiivisena tekona, johon olisi pakko reagoida.

Ukrainan kriisin nykyisen vaiheen alettua, mielipiteet Suomessa ovat valtamedian kyselyjen mukaan muuttuneet radikaalisti: Ylen mukaan helmikuussa 53 prosenttia kannatti Natoon liittymistä, maaliskuun kyselyn mukaan kannatus on nyt jopa 62 prosenttia. Näitä lukemia on myös kyseenalaistettu.

Kyselyistä huolimatta kiihkeimmät Naton puolestapuhujat – presidentti Sauli Niinistö mukaan lukien – eivät haluaisi järjestää asiasta kansanäänestystä, sillä tyhmä kansa voisi vielä äänestää väärin, nyt kun Suomeakin tarvitaan lännen Venäjän-vastaisessa, kolminkertaisessa suuroperaatiossa.

Huvittavaa kyllä, Suomen eurojäsenyyttä vuosia ylistäneet kyseenalaistavat nyt Euroopan unionin merkityksen ja puolustuskyvyn. EU:n vuoden 2016 keskinäisen puolustuslausekkeen 42 artikla velvoittaa näet jäsenvaltiot tulemaan hyökkäyksen kohteeksi joutuneen EU-maan avuksi. Tämä takuu ei näytä lohduttavan eurosuomalaisia juuri lainkaan.

Natoon liittymisen seuraukset alueelliselle vakaudelle riippuvat siitä, pidetäänkö liittoumaa puolustus- vai hyökkäysliittona. Serbiassa Natoa tuskin muistellaan humanitaarisesta avusta. Moskova pitää liittoa ymmärrettävästi läntisenä ”sotablokkina”, jonka laajentuminen aiheuttaisi Venäjän federaatiolle vakavan turvallisuusongelman.

Naton eksistentiaalista kriisiä Venäjän sotilasoperaatio Ukrainassa on hieman parantanut: nyt se tuntee itsensä taas hyödylliseksi, vaikka Kiovassa ollaan ehkä toista mieltä. Venäjä taas voi hyvinkin uskottavasti väittää, että puolustautuminen ja ennakointi ovat oikeutettuja vastauksia sotilaalliseen läsnäoloon sen rajojen tuntumassa.

Käytännössä Suomen hakemuksen pitäisi saada kaikkien 30 jäsenmaan yksimielinen hyväksyntä, mistä ei ole takeita, kun otetaan huomioon liittouman omat pelot alueen epävakautumisesta. Torppaisiko yksi tai useampi maa Suomen jäsenyyden? Epäilen, haluaisiko monikaan jäsenmaa uhrata itseään käymällä sotaan Suomen puolesta.

Toisin kuin monilla Naton jäsenillä, Suomen suuri yhteinen raja Venäjän kanssa ja Pietarin läheisyys, joka on vain 322 kilometrin päässä rajasta, aiheuttaisi molemmille osapuolille vakavia huolenaiheita. Kiristynyt tilanne johtaisi diplomaattiseen taakkaan, johon liittyisi eskaloitumisen mahdollisuus. Näin pitkälle Venäjä tuskin antaisi tilanteen edes kehittyä, vaan se toimisi jo sitä ennen.

Nato-jäsenyys saattaa vaikuttaa hyvältä lyhyen aikavälin ratkaisulta kotimaan huolenaiheiden lievittämiseksi, mutta laajempaa pitkän aikavälin rauhaa koskevaa tavoitetta se tuskin palvelisi, ottaen huomioon Yhdysvaltojen valmiuden hyväksikäyttää ja pettää liittolaisiaan oman etunsa nimissä.

Jokaisella kansakunnalla on oikeus puolustaa itseään, mutta myös velvollisuus varmistaa rauha rajoillaan, vähentää kitkaa ja ylläpitää vuoropuhelua naapureidensa kanssa. Viime vuosina virallinen Suomi on hakemalla hakenut Venäjästä vain negatiivista sanottavaa ja nyt olemme päätyneet jo ”epäystävällisten maiden” joukkoon. Vaikuttaa siltä, että Suomea on määrätietoisesti ajettu kohtalokkaaseen rooliin suuressa pelissä.

Niinistöläinen Euro-Suomi, jolla on puolustusyhteistyösopimus myös Yhdysvaltojen kanssa, ”kuuluu länteen”, meillä hoetaan jotenkin epätoivoisen oloisesti. Mutta entäpä jos käännettäisiinkin kysymyksenasettelu toiseen suuntaan.

Jättäen nyt kylmästi huomiotta sen ikävän tosiasian, että suomalaiset ovat olleet vuosia kestäneen, Venäjää mustamaalaavan mielipidemuokkauksen kohteena, kysyisin, mitä haittaa Suomelle olisi olla Venäjän etupiirissä?

En usko, että tavallisen kansalaisen elämä muuttuisi ainakaan huonompaan suuntaan. Suomi voisi käydä taas kauppaa suuren naapurinsa kanssa, omien etujensa mukaisesti. Lännestä tuputettuja itsetuhoisia ”arvoja” ei olisi pakko myötäillä, kun niin ei tehdä Moskovassakaan. Nykyinen järjestely, jossa olemme EU:n ja Yhdysvaltojen vyöhykkeellä, on ollut Suomelle vain taloudellisesti tappiollista aikaa.

Väitän ymmärtäväni Naton kannattajien ajatuksenjuoksua, mutta mielestäni he ovat väärässä. Nato-jäsenyyden haitat ovat mittavat, hyödyt lähes olemattomat. Osa natoilijoista ei tosin tunnu välittävän kansallisista intresseistä saati turvallisuudesta, vaan heille on jostain syystä tärkeintä, että Suomi kuuluisi kaikkiin läntisiin instituutioihin.

Pohjois-Atlantin liiton tarkoitus ei ole kuitenkaan puolustaa jäsenmaitaan, vaan ainoastaan edistää länttä hallitsevan eliitin taloudellisia, poliittisia ja sotilaallisia intressejä. Mutta miten liitolle käynee, kun petrodollarin valtakausi pian päättyy ja heikentyneen lännen ohi menevätkin muut vallat? Euroopan turvallisuusarkkitehtuurikin menee silloin uusiksi.

Geopoliittisessa suuressa pelissä Suomella on lännelle merkitystä vain sopivana taistelutantereena ja reittinä Venäjälle. Kuten presidentti Putin totesi Suomen vierailullaan vuonna 2016, ”Nato taistelisi mielellään Venäjän kanssa viimeiseen suomalaiseen sotilaaseen. Venäjä ei sitä haluaisi. Mutta se ei ole meidän ratkaisumme vaan teidän”.