Schiller-instituutti ehdottaa, että neljän suurvallan, Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän ja Intian, tulisi pitää huippukokous, jossa etsittäisiin ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun instituutti patistaa johtajia neuvonpitoon.

Lienee huomionarvoista, ettei instituutti listaa mukaan Britanniaa. Kuten Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on todennut, siirtymä lännen jälkeiseen järjestykseen on jo tosiasia. Aika, jolloin angloamerikkalainen establismentti päätti asioista Afrikassa, Aasiassa ja muualla, on nyt ohi. Pitkän valtakauden jälkeen sopeutuminen uuden ajan realiteetteihin ottaa kuitenkin aikansa.

Saksalaisen ajatushautomon idea ”neljän vallan huippukokouksesta” olisi tarpeen siksi, että tulossa oleva talouden resetointi, joka edeltää ”neljättä teollista vallankumousta”, sisältää bioteknologiaa, 5G-tietoliikenneyhteyksiä, tekoälyn kehittämistä ja muita mullistavia keksintöjä, jotka tulevat vaikuttamaan jokaiseen maahan, jokaiseen kansakuntaan ja jokaiseen ihmiseen.

Koronaviruksen ohella maailma on ”taloudellisen viruksen” tartuttama, kirjoittaa Sonja van den Ende. Sen lisäksi länttä hallitseva vanha eliitti, yhden prosentin raharikkaista koostuva ”syvä valtio” tai globaali ”varjohallitus”, on aloittanut Maidan-tyyppisen vallanvaihtoyrityksen Yhdysvalloissa. Nykyisen hallinnon epävakauttamista johdetaan mm. Black Lives Matter-liikkeen välityksellä.

Enden mukaan operaatio kohdistuu Trumpin hallintoon tai Trumpiin itseensä, jonka ei eliitin tietyn faktion mielestä kuuluisi olla presidentti. Heidän mielestään Trumpin valinta oli odottamaton vahinko, joka on korjattava, Ende väittää. Tämä selittäisi toki sen, miksi valtamedia suhtautuu Trumpiin yksipuolisen negatiivisesti.

Vähän aikaa sitten Venäjän presidentti Vladimir Putin painotti hieman samaa kuin Schiller-instituutti. Jos maailma haluaa päästä yli korona- ja talousviruksista, poliittisen eliitin on kyettävä tekemään kompromisseja. YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden, Kiinan, Yhdysvaltojen, Ranskan, Britannian ja Venäjän, tulisi Putinin mielestä yhdessä etsiä ratkaisuja maailman ”pelastamiseksi” ja uusien sotien välttämiseksi.

Multipolaarisen järjestyksen pitäisi korvata brittiläisen imperiumin perua olevat kolonisaatioprojektit ja toisen maailmansodan jälkeen luotu valtajärjestelmä. Silloin myös Eurooppa voisi taas hengittää vapaasti. Euromaiden päätöksiin ja suvereniteettiin vaikuttaa yhä liikaa vanhan maailmanjärjestyksen pankkieliitti: Lontoon City, Wall Street ja muut vastaavat tahot. En tosin epäile, etteikö niillä olisi kykyä sopeutua myös moninapaiseen maailmaan.

Eurooppalainen ylimystö tai brittiläinen imperiumi petti maailman kolme kertaa ja sytytti ensimmäisen maailmansodan, kylväen myös uuden sodan siemenet niin sanotulla Versailles’n rauhansopimuksella. Enden mukaan sama Lontoon Cityn ja Wall Streetin oligarkkieliitti rahoitti myös Hitlerin valtaannousun sytyttääkseen toisen maailmansodan.

Myös yhtäläisyyksiä tähän päivään löytyy. Vuoden 2007 Münchenin turvallisuuskonferenssissa Vladimir Putin piti kuuluisan puheensa, joka triggeröi lännen aloittamaan hybridisodan kuin kolmannen maailmansodan esivalmisteluna tai korvikkeena. Tässä sodassa käytetään uusinta teknologiaa, kyberhyökkäyksiä ja lietsotaan vastakkainasettelua internetin ja sosiaalisen median välityksellä.

Hybridisodankäynti sisältää myös fyysisiä konflikteja, kuten Libyan, Afganistanin, Irakin ja Syyrian tuhoamisen, Palestiinan miehityksen, Venezuelan vallankaappausyritykset ja Ukrainan vallanvaihto-operaation.

Länttä hallitseva vanha eliitti on suosinut ”värivallankumouksia”, joista yksi tulee piakkoin kohdistumaan Valko-Venäjään. Ende on saanut selville, että Alankomaiden kautta tuetaan Valko-Venäjän hallinnon vastaista toimintaa. Myös Meksiko ja Iran ovat kohdeluettelossa.

Yhdysvallat ja Venäjä ilmoittivat irtautuvansa Gorbatšovin ja Reaganin allekirjoittamasta INF-sopimuksesta, jolla sitouduttiin poistamaan ydinkärjillä varusteltuja lyhyen ja keskipitkän matkan ohjuksia. Enden mielestä tämä on huolestuttavaa kehitystä ja osa käynnissä olevaa hybridisotaa. Naton laajentuminen yhä lähemmäs Venäjää on myös merkki valmistautumisesta kuumaan konfliktiin.

Myös Kiina on massiivisen informaatio- ja hybridisodankäynnin kohteena. Kiinaa vastaan hyökätään kauppasodalla, sekä syyttämällä Pekingiä koronaviruksesta. Myös Intian ja Kiinan äskettäinen rajaselkkaus vaikuttaa hybridioperaatiolta. Kiinan hallituksen mukaan kyseessä oli sitä vastaan kohdistunut provokaatio. Hongkong, joka vielä aiemmin oli brittien miehittämä, on jo kuukausia ollut värivallankumouksen kohteena. Tähän Kiina on vastannut uusilla turvallisuuslaeilla.

Enden mielestä Yhdysvaltojen hallinnon tulisi vaihtaa Pompeot ja Kushnerit kyvykkäämpiin tekijöihin. Samoin kansainväliset instituutiot, kuten YK, Kansainvälinen atomienergiajärjestö, Maailman terveysjärjestö ja Maailman talousfoorumi, tulisi korvata tai vähintäänkin uudelleenorganisoida.

Euroopan unionin liittovaltiokehitys tulisi myös pysäyttää ja unioni muuttaa suvereenien valtioiden joustavaksi ja kaikkia osapuolia hyödyttäväksi talousliitoksi. Ylipäänsä kaikenlaisesta vallankahmimisesta ja poliittisesta suosimisesta pitäisi päästä eroon.

Tähän ratkaisuksi Schiller-instituutti listaa universaalin terveydenhuollon järjestämisen, paluun Bretton Woodsin järjestelmään, Yhdysvaltojen kääntymisen Franklin Rooseveltin näkemyksiin, uuden tyyppisen valtiomiestaidon, 1,5 miljardin työpaikan luomisen, Afrikan itsenäistymisen, sekä suuryritysten vallan rajoittamisen. Kuinka realistisia nämä tavoitteet ovat, on tietenkin toinen juttu, mutta maailman muutostarpeista on syytä keskustella laajemminkin.