Perussuomalaiset Nuoret tekivät tämänvuotisessa syyskokouksessaan julkilausuman, jossa he vaativat Suomea liittymään ns. ”Kolmen meren aloitteeseen”.

Aloite on jäänyt pitkälti huomiotta Suomessa, mitä Alpo Rusi valitteli Iltalehden kolumnissaan jo pari vuotta sitten. Mistä oikein on kysymys?

Kolmen meren aloite (Three Seas Initiative, TSI) on yhteistyöjärjestö, joka perustettiin vuonna 2016 Dubrovnikin huippukokouksessa Kroatiassa. Se pyrkii omien sanojensa mukaan lähentämään ”Mustanmeren, Itämeren ja Adrianmeren EU-jäsenmaita” muun muassa energia-, tietoliikenne- ja liikennepolitiikassa.

Järjestön kotisivuilla listataan yhteistyön tavoitteita. Ensimmäisenä tavoitteena on ”pyrkiä edistämään Keski- ja Itä-Euroopan taloudellista kehitystä liikenne-, energia ja tietoliikenneinfrastruktuurien välisen yhteyden kautta”.

Toisena tavoitteena väitetään olevan ”jäsenvaltioiden lähentyminen ja yhtenäisyyden ja koheesion edistäminen EU:ssa”. Kolmen meren aloitteessa mukana olevat maat haluavat poistaa ”keinotekoisen itä-länsi jaottelun” ja ”lisätä EU:n yhdentymistä”.

Kolmantena tavoitteena – mikä on mielestäni huomionarvoisinta ja paljastavinta – on ”edistää transatlanttisten siteiden vahvistamista. Yhdysvaltojen taloudellinen läsnäolo alueella toimii katalyyttina tehostetulle transatlanttiselle kumppanuudelle”.

Tällä hetkellä Kolmen meren aloitteeseen kuuluu kaksitoista valtiota: Baltian maat, Viro, Latvia ja Liettua, Visegrád-ryhmän maat eli Puola, Tšekki, Slovakia ja Unkari, sekä Itävalta, Slovenia, Kroatia, Romania ja Bulgaria.

Perussuomalaiset Nuoret pitävät ”kansainvälisten ja kaupallisten suhteiden kannalta” tärkeänä, että Suomi liittyisi tähän enimmäkseen entisten kommunistimaiden liittoumaan. Todellinen syy lienee kuitenkin se, että perusnuoret haluavat Suomen osallistuvan kaikkeen amerikkajohtoiseen, nousevaa euraasialaista järjestystä vastaan suunnattuun toimintaan.

Vuonna 2017 Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vieraili Kolmen meren aloitteen Varsovan huippukokouksessa Puolassa. Vierailun aikana pitämässään puheessa Trump lupasi Washingtonin tuen ”maiden turvallisuudelle”, sekä antoi ymmärtää, että Yhdysvaltojen maksumiehinä maat saavuttaisivat myös ”energiariippumattomuuden Venäjästä”.

Vaikka Kolmen meren aloite antaa ymmärtää, että sen on tarkoitus ”parantaa EU:n yhtenäisyyttä”, aloitteen taustamoottori Yhdysvallat pyrkii käyttämään TSI-alusmaitaan omien taloudellisten ja poliittisten etujensa ajamiseen. Samalla EU:n yhtenäisyys heikentyy ja Yhdysvaltojen ote mantereen maista vahvistuu. Tarkoituksena on myös iskeä lisää kiilaa euromaiden ja Venäjän välille.

Yhdysvallat pyrkii löytämään keinoja vastata EU:n, Venäjän ja Kiinan taloudelliseen ja geopoliittiseen kilpailuun. Atlantistinen Kolmen meren aloite yrittää vahvistaa Yhdysvaltojen asemaa Keski- ja Itä-Euroopassa, sekä vaikeuttaa maiden suhdetta Brysseliin, Moskovaan ja Pekingiin. Euromaiden kansalliset intressit eivät kuitenkaan merkitse Washingtonin valtakoneistolle mitään.

Ranskalaisen geopolitiikan professori Pierre-Emmanuel Thomannin mukaan Trumpin hallinnon tuki aloitteelle on jatkoa amerikkalaiselle pyrkimykselle ”sirpaloittaa Euraasian mannerta geopoliittisesti ja hidastaa siirtymää moninapaiseen maailmanjärjestykseen”.