Englannin keskuspankin, Bank of Englandin, johtotehtävät jättävän Mark Carneyn puhe paljastaa, että talouselämän sisäpiiriläisten ja muiden globalistien suunnitelmissa on lopettaa Yhdysvaltojen dollarin asema maailmanvaluuttana.

Carneyn mielestä dollarin nykyinen asema maailmantalouden reservivaluuttana ”jarruttaa globaalia kauppaa sekä hidastaa toipumista matalasta inflaatiosta ja poikkeuksellisen matalasta korkotasosta”. Carney esittää, että ”globaali digitaalinen valuutta” olisi parempi vaihtoehto dollarille.

F. William Engdahlin mukaan tällaisessa skenaariossa amerikkalainen keskuspankki Fed käynnistää dramaattisen taloustaantuman. Jos näin käy, presidentti Donald Trump jää historian kirjoihin toisena Herbert Hooverina, ja maailma kokee kovimman talouskriisin sitten 1930-luvun. Olen kirjoittanut jo aiemmin Trumpin mahdollisesta roolista hyperinflaation kaaosagenttina.

Carney puhui Yhdysvalloissa, Wyomingissa, pidetyssä keskuspankkien pääjohtajien kokouksessa elokuun 23. päivä. Tuolloin hän totesi, että ”Yhdysvaltojen vaikutusvallan pienentäminen globaalissa finanssisyklissä pienentäisi myös pääomavirtojen volatiliteettia”. Carney tuskin ilmaisi vain omia näkemyksiään, vaan tällaisille ajatuksille on jo laajempi tuki pankkiirieliitin keskuudessa. Bank of Englandin jättävä Carney on vahvoilla ehdokkaaksi kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n pääjohtajan paikalle.

Carney totesi, että Kiinan astuessa talousmahtien kärkeen, kiinalainen valuutta renminbi voisi korvata dollarin. Carneyn mielestä renminbi voi olla ”toiseksi paras vaihtoehto”, mutta ”uusi, multipolaarinen järjestys” tarvitsee monipuolisuutta. ”Kun muutos tulee, yhtä valuuttaa ei tulisi vain korvata toisella. Unipolaarinen järjestelmä ei sovi yhteen multipolaarisen maailman kanssa”, Carney selittää.

Englannin pankin pääjohtaja ja Goldman Sachs-veteraani Carneyn mukaan kansainvälisellä valuuttarahasto IMF:llä olisi edelleen keskeinen rooli uudessa valuuttajärjestelmässä, joka pohjautuisi digitaaliseen valuuttaan. Carney mainitsi esimerkkinä virtuaalivaluutasta Facebookin Libran, joka on suunniteltu maailmanlaajuiseen käyttöön. Carney myöntää, että Libraan liittyy vielä toistaiseksi ”perustavanlaatuisia yksityisyyteen liittyviä ongelmia”. Euroopan komissio on käynnistänyt tutkinnan siitä, rikkooko Libra kilpailulainsäädäntöä, ja miten Facebook käsittelee ja siirtää kuluttajista hankittua dataa.

Kun Carneyn puheesta riisutaan keskuspankkikieli, saadaan selvä kuva siitä, mitä maailman keskuspankkiirit haluavat, väittää Engdahl. Dollarin asema maailman reservivaluuttana saatetaan päätökseen. Dollari korvataan kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n kontrolloimalla monivaluuttajärjestelmällä, joka puolestaan pohjautuu digitaaliseen valuuttaan. Engdahlin mukaan tämä johtaa käteisestä luopumiseen, jolloin jokaista kulutettua digitaalista senttiä voidaan tarkasti seurata.

Tämä ”käteisvapaa yhteiskunta” olisi globalistien suunnitelmien mukainen, täydellinen valvontayhteiskunta, mutta Engdahlin mukaan se vaatisi seuraavan suuren talouskriisin ja tavallisten kansalaisten säästöjen takavarikoinnin uusien ”pankkien pelastuslakien” myötä, joita on viety läpi G20-maissa vuodesta 2014 saakka.

Engdahl epäilee, että Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on kaikessa hiljaisuudessa valmistelemassa tällaista siirtymää. Fedin olisi helppo kriisiyttää Yhdysvallat ja sen myötä muukin maailma. Yhdysvaltojen yksityistalouksien, liittovaltion ja yritysten velka-aste on jo ennätyskorkea. Osakkeiden nousu ei ole Engdahlin mielestä merkki taloudellisesta tervehtymisestä, vaan vaarallisesta keinottelukuplasta, joka on valmis puhkeamaan hetkenä minä hyvänsä.

Toteutuuko tällainen kriisiskenaario ensi vuonna tai myöhemmin, vain keskeiset keskuspankkitoimijat tietävät sen varmasti, arvelee Engdahl. Kuten Englannin pankin Mark Carney sanoo, ”siirtyminen uuteen globaaliin maailman reservivaluuttaan ei välttämättä etene sujuvasti”. Se vaatinee katastrofin, talouskriisin tai suursodan.