Tänään, kesäkuun 4. päivänä, tulee kuluneeksi 29 vuotta Iranin hengellisen johtajan ja islamilaisen vallankumouksen isän, ajatollah Khomeinin, kuolemasta.

Hänen historiallinen vallankumouksensa johti ennennäkemättömiin muutoksiin 1900-luvun loppupuolella, puhumattakaan vaikutuksesta Iranin uskonnollisiin, poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin normeihin. Khomeini oli ensimmäisiä suuria johtajia nykyajassa, jotka kävivät myös Yhdysvaltojen hegemoniaa ja poliittista sionismia vastaan.

Khomeini oli erikoinen tapaus siinäkin mielessä, että hän politiikan lisäksi kirjoitti runoja, suosi dogmaattisten imaamien ylenkatsomaa mystistä Islamin tulkintaa, ja tuntui näkevän tulevaisuuteen, mitä tulee mullistaviin maailmanhistoriallisiin tapahtumiin. Tässä kuvaus eräästä tärkeästä tapahtumasta.

Tammikuun 7. päivä, 1989, Khomeini lähetti kirjeen Neuvostoliiton silloiselle päämiehelle, Mihail Gorbatšoville. Tämä kirje oli Khomeinin ainoa kirjallinen viesti vieraan maan johtajalle. Khomeinin kirjeen antoivat Gorbatšoville iranilaiset poliitikot, jotka vierailivat Moskovassa. Kirjeessään Khomeini sanoi kommunismin romahtavan Neuvostoblokin sisällä. Hän jopa kehotti Gorbatšovia harkitsemaan islamia vaihtoehtona kommunistiselle ideologialle.

Kirjeessään Khomeini onnitteli Gorbatšovia tämän rohkeudesta kohdata moderni maailma, ja uudistaa Neuvostoliiton periaatteita. Hän suositteli Neuvostoliiton johtajaa tutustumaan sellaisiin muslimifilosofeihin kuten Ibn Arabi, Avicenna ja Al-Farabi. Kommunismin kohtalosta Khomeini kirjoitti kuin ennustaja ikään:

”On kaikille selvää, että tästä lähtien kommunismilla on paikkansa ainoastaan maailman poliittisen historian museoissa, sillä marxilaisuus ei voi täyttää ihmiskunnan todellisia tarpeita. Marxismi on materialistinen ideologia, eikä materialismi voi tuoda ihmiskuntaa ulos siitä kriisistä, jonka uskonpuute on luonut ihmisyhteisöissä sekä idässä että lännessä”.

Khomeini myös varoitti Gorbatšovia luottamasta lännen kapitalismiin: ”Jos toivotte tässä vaiheessa leikkaavanne sosialismin ja kommunismin Gordionin solmuja miellyttämällä lännen kapitalismin keskusta, te ette saa parannettua yhteiskuntanne epäkohtia, vaan tulette tekemään virheen, jota muut joutuvat korjaamaan teidän jälkeenne. Sillä jos marxismi on tullut umpikujaan yhteiskunta- ja talouspolitiikassa, samoin on myös kapitalismin laita.”

Vuonna 1999, kymmenen vuotta kirjeen lähettämisen jälkeen, Gorbatšov sanoi pahoittelevansa, että hän ignoroi Khomeinin kirjeen, joka lähetettiin hänelle kolme vuotta ennen Neuvostoliiton romahtamista. Khomeini oli oikeassa siinä, että Gorbatšovin virheitä on jouduttu korjaamaan hänen jälkeensä, Putinin aikakaudella.